trang_banner

Giảm rủi ro nuôi cấy tế bào: Hãy thông minh về ô nhiễm

Khi nuôi cấy tế bào trong ống nghiệm, không có hệ thống miễn dịch cục bộ hoặc toàn thân thích hợp để bảo vệ các mẫu nuôi cấy hai và ba chiều khỏi mầm bệnh cơ hội, có thể là vi khuẩn, nấm hoặc vi rút.Từ nhiều nguồn tiềm năng khác nhau, họ có thể nhanh chóng tiếp quản một nền văn hóa, ảnh hưởng đến động lực của các thí nghiệm và khiến chúng trở nên vô dụng.Các dạng ô nhiễm khác, chẳng hạn như ô nhiễm hóa chất, có thể có những tác động vô hình nhưng sâu rộng.Tải xuống hướng dẫn này để tìm hiểu cách:


Thời gian đăng: 30-Aug-2021