trang_banner

Trách nhiệm xã hội

Công ty TNHH Công nghiệp Khoa học và Công nghệ Baishixing Thành Đô

Kiểm soát môi trường

Xử lý nước thải: chúng tôi có hệ thống xử lý nước thải và nước thải đạt tiêu chuẩn xả thải quốc gia.

khách hàng đầu tiên

Chúng tôi đáp ứng nhanh chóng nhu cầu của khách hàng.Cập nhật liên tục theo yêu cầu khách hàng. Nhằm thiết lập liên minh chiến lược trên thị trường, tiến vào thị trường mới.

Theo đuổi chất lượng xuất sắc

Chúng tôi cống hiến để thực hiện quản lý quy trình, cải tiến liên tục, Cung cấp kết quả hài lòng cho khách hàng.

Nhiệm vụ của ngành

Tập trung phát triển và sản xuất nguyên liệu mới, đẩy mạnh công nghiệp dược phẩm và thực phẩm tiêu chuẩn cao.