trang_banner

Đội của chúng tôi

Tiến sĩ Shi

Tiến sĩ Shi

Năm 2015, Tiến sĩ Shi Changqing gia nhập công ty, thành lập một xưởng đổi mới, lãnh đạo nhóm R & D của công ty, phát triển nhiều dự án trọng điểm và đăng ký nhiều bằng sáng chế, mang lại cơ hội mới cho sự phát triển của công ty.

Tiến sĩ Shi

Mạc Phàm

Tham gia vào R & D của ngành hóa chất trong 13 năm, giỏi phát triển kỹ thuật các sản phẩm trung gian API và các sản phẩm dị vòng.t.

Tiến sĩ Shi

Chu Cường

Sau khi tốt nghiệp Đại học, anh ấy đã tham gia vào việc nghiên cứu và phát triển các sản phẩm axit amin trong công ty chúng tôi, với hơn 10 sản phẩm mới được phát triển mỗi năm.

Tiến sĩ Shi

Vương Cương

Tham gia nghiên cứu và phát triển các sản phẩm chuỗi axit amin trong hơn 20 năm, quen thuộc với các đặc tính, đặc điểm và giá thị trường của tất cả các sản phẩm axit amin, và số lượng dự trữ dự án mới lên tới hàng chục.

Tiến sĩ Shi

Đường Phượng Quỳnh

Tham gia vào công việc thử nghiệm trong hơn 35 năm, tích lũy kinh nghiệm thử nghiệm phong phú.Và có khả năng phát triển và xác minh các phương pháp phát hiện axit amin, chịu trách nhiệm quản lý chất lượng của công ty.

Tiến sĩ Shi

Dương Thừa Xuyên

Phó phòng kiểm định chất lượng, hơn 5 năm làm công tác kiểm định tại công ty.

Tiến sĩ Shi

Trương Công

Những người xem xét tất cả các báo cáo trong bộ phận kiểm tra chất lượng có tinh thần làm việc cẩn thận và nghiên cứu đặc biệt.

Tiến sĩ Shi

giang xuyin

Chịu trách nhiệm lưu trữ và phân loại tất cả các tài liệu của bộ phận kiểm tra chất lượng.

Tiến sĩ Shi

Ngô Ngọc Tường

Anh ấy là đối tượng đào tạo chính của thế hệ nhân viên thử nghiệm mới.